Transformatie ketelhuis en schoorsteen op terrein voormalig St. Elizabeth Ziekenhuis gereed

In 2013 heeft SIESTA zich met succes ingezet om bij de sloop van het ziekenhuis de schoorsteen en het ketelhuis te behouden. Schoorsteen en ketelhuis vormen architectonisch, ruimtelijk en functioneel een geheel en zijn kenmerkend voor de architectuur uit de wederopbouwperiode, die loopt van 1940 tot circa 1965. De schoorsteen is een van de laatste ambachtelijk gemetselde schoorstenen en de enig ronde naoorlogse schoorsteen die in Amersfoort is overgebleven. Beide gebouwen zijn vanwege hun cultuur- en architectuur historische waarde op verzoek van SIESTA op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Daarnaast heeft SIESTA de juiste specialisten voor het herstel van de schoorsteen weten te betrekken.

De schoorsteen is gerestaureerd en het ketelhuis is door de maatschappelijke belegger Bijzondere Plekken uit Amersfoort herontwikkeld tot een multifunctioneel gebouw. Het gebouw biedt onder andere ruimte voor een kinderdagverblijf, horeca, bedrijfsactiviteiten, congressen en kleinschalige optredens en concerten. Verder is er ruimte voor buurtbijeenkomsten en maatschappelijke activiteiten.

De naam van het getransformeerde ketelhuis is gewijzigd in Parkhuis, omdat het gebouw een spilfunctie krijgt in het park Elizabeth Groen dat is aangelegd op het terrein van het voormalige ziekenhuis. Zowel het Parkhuis als het park zijn opgeleverd en in gebruik genomen. In het voorjaar van 2021 zal de officiƫle opening plaats vinden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Recentelijk is een plan gemaakt om naast het ketelhuis een bijgebouw te plaatsen ten behoeve van de moestuinclub. SIESTA heeft deze plannen kunnen beoordelen en vooral gelet op een goede afstemming met het ketelhuis.

Fotografie bovenste foto: Fred Oosterhuis Photography, Amersfoort