Industrieel erfgoed

De industrie is één van de belangrijkste oorzaken geweest van de huidige omvang en welvaart van Amersfoort, naast de centrale ligging in Nederland, de aanwezigheid van een omvangrijk garnizoen, de vestiging van de wagenwerkplaats.


De jaren dertig tot zestig van de twintigste eeuw waren de hoogtijdagen van de Amersfoortse industrie. Tussen 1945 en 1957 werd maar liefst twintig hectare nieuw industrieterrein in gebruik genomen. Toch waren de eerste tekenen van verval al voor 1960 zichtbaar. Zo verdween het in 1911 gevesitigde Eysink in de jaren vijftig. De tabaksindustrie was voor 1960 geheel verdwenen. Remia vertrok, de Phoenix brouwerij stopte en de broodfabriek verdween naar Utrecht.
Met de verdwijning van de bedrijven verdwenen ook al gauw hun kenmerkende gebouwen.
Sloop van de COVA bracht al de nodige emoties te weeg onder de bevolking. Toen ook nog de sloop van de wagenwerkplaats dreigde, werd de Stichting Industrieel Erfgoed in Amersfoort opgericht (SIESTA)

TOEN en NU