Werkzaamheden Siesta

Siesta heeft tot doel het bevorderen van de kennis over en de belangstelling voor het Industrieel Erfgoed in de gemeente Amersfoort en het streven naar behoud van Industrieel Erfgoed, als cultuurhistorische waarde in onze samenleving. Om dit doel te bereiken heeft de stichting tot nu toe de volgende activiteiten ontplooid:

Inventarisatie Industrieel Erfgoed
Er is een voorlopige lijst van nog aanwezig industrieel erfgoed in Amersfoort opgesteld. Deze lijst wordt regelmatig aangepast en aangevuld.

Het leggen van contacten
De gemeentelijke politiek wordt veelvuldig geïnformeerd over het belang van het behoud van het industriële verleden. Siesta kreegt in januari 2005 de Signaaltrofee van de gemeente uitgereikt. Siesta onderhoudt een goed contact met vergelijkbare organisaties op het gebied van industrieel erfgoed. Denk hierbij aan o.a. Utrechtse Stichting Industrieel Erfgoed (USINE), Museum Flehite, de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN)

Het organiseren van bijeenkomsten
Een themamiddag over industrieel erfgoed werd samen met de gemeente, Flehite, Siesta en USINE georganiseerd. In een hiervoor opgerichte stuurgroep namen deel: wethouder Jonkman en Max Cramer (gemeente), Gerrit van der Zee (monumentencommissie Flehite), Erik Nijhof (USINE) en Michiel Kruidenier (Siesta). De themamiddag werd gehouden op vrijdag 27 mei 2005 in een van de loodsen van Rohm and Haas.
3 april 2007 een unieke bijeenkomst op de Wagenwerkplaats georganiseerd door de gemeente, NS en Siesta. NS poort en de werkgroep Verkenningen Wagenwerkplaats presenteren samen hun plannen voor de invulling van de Wagenwerkplaats.

In augustus, november en december 2017 lezingen in samenwerking met Archief Eemland over de Amersfoortse Gasfabriek, de plek waar nu het Eemplein ligt. Juni 2019 een lezing en wandeling over het Eemkwartier.

Open Monumentendag 2004 t/m 2022
Om de belangstelling voor industrieel erfgoed bij een groot publiek te wekken, werkte Siesta mee aan de organisatie van Open Monumentendagen. In 2004 vond er op de Wagenwerkplaats onder andere een fototentoonstelling plaats en waren er rondleidingen. In 2005 koos Siesta voor het Mobiele Erfgoed. Er waren kraampjes waar diverse verenigingen en stichtingen zich presenteerden. Er kwamen wederom vele bezoekers. In 2006 stond het industrieel erfgoed rond de Eem centraal en in 2007 waren er vele (kinder)activiteiten op de Wagenwerkplaats met als thema het Groene Spoor. In 2009 werd de tentoonstelling ‘Kunst Werkt’ in de voormalige Erdalfabriek (Sara Lee) door vele bezoekers bezocht. Tijdens de Open Monumentendagen op 11 en 12 september 2010 was Siesta aanwezig met een informatiestand bij Warner Jenkinson (Kleine Koppel 40).
Tijdens de laatste Open Monumentendagen is er op de zaterdag een wandeling langs de Eem met zijn industrieel erfgoed en op de zondag een fietstocht over de Isselt met de vele wederopbouw-gebouwen.

In beeld vastleggen van nog bestaande industrieel erfgoed in Amersfoort
In 2004 werd dankzij een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en een financiële bijdrage van het Archief Eemland aan de Amersfoortse fotograaf Tjeerd Jansen de opdracht gegeven om het nog bestaande industriële erfgoed vast te leggen. Na afloop werden de foto’s ondergebracht bij het archief.