Complex van Warner Jenkinson

Bestemmingsplan Kop van Isselt, Deelgebied 1, Geldersestraat (Concept)Invulling: ROVASE & ZEEP Architects and urban designers. Reactie SIESTA op concept Bestemmingsplan Kop van Isselt, Deelgebied 1, Geldersestraat.   Amersfoort, 19 juni, 2019

SIESTA zet zwaar in op behoud van:
het oudste deel van het complex van Warner Jenkinson, omdat

  1. het het oudste industrieel erfgoed nog in Amersfoort aanwezig is – 1881
  2. het van de hand van een gerenommeerd architect is, t.w. G.B. Salm
  3. het complex nog één van de vier in Amersfoort aanwezige stenen schoorstenen SIESTA ziet de schoorsteen opnieuw opgemetseld. Zie voor OFFERTE ad.3
  4. het behoud van het oudste deel als wisselgeld wordt gezien voor het verlies van andere delen binnen het Warner Jenkinson-complex.

Geschiedenis van het gebouw 1881-1883; 1886
Het oorspronkelijke fabriekscomplex werd in 1881 ontworpen door de Amsterdamse architect Gerlof Bartholomeus (Bart) Salm (1831-1897). Het complex, dat in 1883 gereedkwam, bestond uit een aantal onderdelen. De eigenlijke fabriek bestond uit een langgerekte hoofdmassa van een bouwlaag hoog, evenwijdig aan de rivier de Eem. Haaks hierop, aan de zijde van de huidige Geldersestraat, kwam een dwarsvleugel. Tussen de dwarsvleugel en de rivier lag het woonhuis annex kantoor. Het woonhuis was met de dwarsvleugel verbonden middels een muurtje. Achter het woonhuis bevond zich een klein gebouwtje, het laboratorium. Aan de westzijde van het fabrieksgebouw werd de schoorsteen geplaatst. Het pand, dat de woning en de kantoren herbergde, lag met zijn voorzijde richting de rivier de Eem. Ook het fabrieksterrein kon men rechtstreeks via de Eemzijde bereiken, middels een tweetal doorgangen in de muur die het terrein aan deze zijde afsloot. In 1886 werd het zuidelijke deel van het fabrieksgebouw met een verdieping opgehoogd.

Meer afbeeldingen en informatie: Klik hier (pdf-bestand)