Handel

Van oudsher bezat Amersfoort vanwege de centrale ligging en de ligging aan de rivier De Eem een positie als regionaal handelsplaats.In de stad zijn daarvan nog herinneringen terug te vinden. Hieronder een overzicht van erfgoed wat zeker de moeite waard is om te behouden.

Pakhuis De Tabaksplant
Coninckstraat 15
Het pand heeft nog delen die oorspronkelijk uit de vijftiende eeuw stammen. De huidige verschijningsvorm dateert echter uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Ooit woonde hier een tabaksplanter, die het pand eveneens gebruikte als droogruimte voor de bladeren.
Vanaf 1771 was er de stedelijke Bank van Lening ondergebracht. Tegenwoordig is in het pand logement De Tabaksplant gevestigd. Kenmerkend voor de oorspronkelijke pakhuisfunctie is de dakopbouw met het takel mechanisme. Het pand, dat in 1955 is gerestaureerd, is een rijksmonument.


Pakhuis
Grote Koppel 12
Behoort tot de oudste gebouwen langs de rivier de Eem.

Oorsprong 17e eeuw.
Opnieuw opgetrokken na 1860.

Rijksmonument


Pakhuis
Kamp 66
Vermoedelijk 18e eeuw.  De dakkapel met de hijsbalk dateert uit omstreeks 1900; waarschijnlijk werd het toen als pakhuis in gebruik genomen.  In 1933 maakte architect J. Schuitemaker uit Amersfoort een verbouwingsplan, waarbij de begane grond zou worden verbouwd tot kantoor met magazijn. De eerste verdieping werd verbouwd tot woning. In een tweetal gewijzigde plannen van Schuitemaker uit 1936 is de begane grond verbouwd tot wagenbergplaats, waarbij de oorspronkelijke raamindeling op de begane grond moest
plaatsmaken voor openslaande deuren. Sinds circa 1950, maar mogelijk dus eerder, is het in gebruik bij smederij annex motorenhandel De Ridder.


Pakhuis
Pothstraat 7a-d
Het voormalige pakhuis dateert waarschijnlijk uit het begin van de achttiende eeuw. In 1990 werd het pand verbouwd tot vier woonhuizen met een garage en een bedrijfsruimte, naar ontwerp van ir. Harm Th. van Papendrecht uit Amersfoort. De opdrachtgever en tevens uitvoerder was Bouw- en aannemersbedrijf Ossendrijver. Ten behoeve van de woningen werden er in de linker zijgevel vensters geplaatst. De luiken in de voorgevel bleven behouden. Het pand is een gemeentelijk monument.


Pakhuis
Achter het Oude Weeshuis 8-12
Dit betrekkelijk kleine pakhuis heeft jaren dienst gedaan als opslagplaats. Toch is niet geheel zeker of het pand oorspronkelijk ook alszodanig is gebouwd. De inrijdeuren op de begane grond doen vermoeden dat het hier gaat om een voormalig koetshuis, waarbij het hooi voor de paarden op zolder opgeslagen kon worden. In 1979 maakte het Bureau

Restauraties van Gemeentewerken Amersfoort een restauratieplan, waarvan niet bekend is of het daadwerkelijk is uitgevoerd. In 1982 werd het pand door het Bouw- en aannemersbedrijf Ossendrijver verbouwd tot drie appartementen.


Pakhuis De Gekroonde Laars
Bloemendalsestraat 19  
Op de hoek van de Bloemendalsestraat en de Teut ligt een zeventiende-eeuws woonhuis. De voorgevel, die zich aan de Bloemendalsestraat bevindt, is voorzien van een topgevel. In de zijgevel aan de Teut zijn hijsluiken en een schuur aangebracht, hetgeen duidt op een pakhuisachtige functie. Het pand is een rijksmonument.


Pakhuis De Hoop
Breestraat 59-61
Het zeventiende-eeuwse pakhuis De Hoop op de hoek van de Breestraat en de Kromme Elleboogsteeg heeft in de loop der jaren vele functies gehad. In 1970 werd het pand gerestaureerd en verbouwd naar ontwerp van het architectenbureau M.J. Klijnstra BNA uit
Amersfoort, dat er vervolgens zelf introk.


Pakhuis
Havik 21

Aan de oude, middeleeuwse binnenhaven van Amersfoort staan nog enkele kleine pakhuizen. Dit pakhuis is gebouwd rond 1890. De etalage links op de begane grond werd vermoedelijk aangebracht omstreeks 1915, toen bakker Vonk zich hier vestigde.

 


Pakhuis
Muurhuizen 58
Dit pakhuis is gebouwd in 1892 voor de tabakshandelaar A. Herschel (1844-1929) naar een ontwerp van architect Willem Hendrik Kam (1844-1925). Herschel was in 1906 voorzitter van de Israëlische Gemeente. Zelf woonde hij om de hoek aan de Nieuwstraat 12. Rond 1960 was het pand met het naastliggende Muurhuizen 56 in bezit van Van Ommen’s Handelsvereniging. Deze wilde hier in 1962 een ondergrondse benzineopslag voor eigen gebruik oprichten; het project ging echter niet door. Tegenwoordig is het pand in gebruik als opslag van de sportartikelenwinkel Wim Jaquet Sports.