Aandachtspunten door de jaren heen

Het industrieel erfgoed dat Amersfoort nog rijk is dient zoveel mogelijk behouden te blijven. De sloop van vele objecten, gebouwen en complexen gedurende de laatste jaren, zoals de sloop van de silo’s van de COVA aan de Eem (2000), de portierswoning van de wagenwerkplaats (2003) en het Spijkertje (2006) geeft aan dat er meer aandacht uit moet gaan naar het behoud van industrieel erfgoed. Hieronder een overzicht van objecten waar Siesta zich hard voormaakt.

De Kuiperij
Siesta (Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort) heeft zich hardgemaakt voor het behoud van de Kuiperij aan de Hellestraat. Joke Sickman, de drijvende kracht achter Siesta: ,,De kuiperij is het laatste restje van de kleinschalige nijverheid in dat deel van de stad. Het staat tegenwoordig natuurlijk op peperdure grond.’’ De Kuiperij aan de Hellestraat is gekocht door Gijsbert van Hoogevest van Architectenbureau Van Hoogevest aan de Westsingel in Amersfoort. Het pand is gerestaureerd. Hij heeft de Kuiperij een hedendaagse museale functie geven en toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Ook wordt gedacht aan educatieve mogelijkheden voor scholen.

De Wagenwerkplaats
Een van de eerste aandachtspunten van Siesta was de voormalige wagenwerkplaats aan de Soesterweg. Voorzitter Joke Sickmann was op het moment dat Siesta werd opgericht al enige tijd actief in de werkgroep De Schone Slaapster, die later zou worden omgedoopt tot Werkgroep Wagenwerkplaats.
Een van de eerste acties van de Werkgroep Wagenwerkplaats was het indienen van een subsidieaanvraag bij het projectbureau Belvedere. Alhoewel deze aanvraag uiteindelijk werd afgewezen, zegde de gemeente wel geld toe voor het project. Verder deden studenten van Hogeschool Saxion in 2003 voorstellen voor een mogelijke invulling van het gebied. USINE inventariseerde op verzoek van de gemeente het gebied. Naar aanleiding van deze inventarisatie werd begin 2004 door Siesta een aanvraag ingediend voor plaatsing op de Rijksmonumentenlijst. Sinds juli 2007 zijn de meeste gebouwen en de rolbanen op de Wagenwerkplaats Rijksmonument.

Rohm and Haas
Het bedrijf Rohm and Haas bleek in juni 2003 een sloopvergunning te hebben aangevraagd. In 2003 deed Siesta aanvragen voor plaatsing van de panden aan de Kleine Koppel op zowel de rijks- als de gemeentelijke monumentenlijst. Het betreft immers een van de laatste industriële complexen van Amersfoort. Alhoewel de Rijksdienst voor de Monumentenzorg het verzoek tot plaatsing afwees, werd de sloop na een juridische procedure voorkomen en werd het complex door de gemeente aangekocht.
Sinds 7 augustus 2008 staat dit monument op de gemeentelijke Monumentenlijst

Pakhuis Spijker
Volgens eigenaar Krijco was sloop van het negentiende-eeuwse pakhuis Spijker aan de Grote Koppel de enige optie. De VVD-fractie drong aan op een onderzoek naar de technische staat van het pand. Hangende dit onderzoek besloot de wethouder echter toch tot sloop over te gaan, omdat de situatie zijns inziens te gevaarlijk bleek te zijn. Protesten van de kant van Siesta mochten niet baten.

Warner Jenckinson
In mei 2004 diende Siesta een bezwaarschrift in tegen de voorgenomen bouw van een kantoorpand aan de Kleine Koppel, tussen de brandweerkazerne en de fabriek van Warner Jenckinson. De vraag was of het geplande nieuwe, hoge pand wel paste op deze plek. Het bezwaarschrift werd niet gehonoreerd. Evenwel is de plek tot op heden onbebouwd.

Voormalige vleesconservenfabriek Noack’s
Het complex van de voormalige vleesconservenfabriek Noack’s aan de Soesterweg werd in maart 2005 door De Slegte verlaten. De loodsen lijken weinig waardevol. Het kantoorpand aan de Soesterweg is wel de moeite waard. De ontwikkelingen rondom het complex worden door Siesta nauwlettend in de gaten gehouden.

Baanwachterswoningen
Siesta gaf aan zich zorgen te maken over de toekomst van een van de drie baanwachterswoningen langs de zogeheten Ponlijn, die zou moeten wijken voor een nieuw aan te leggen fietspad. Dit signaal werd door de gemeente opgepikt; de baanwachterswoning blijft vooralsnog staan.

Glas-in-loodraam van de oude koekfabriek van Meursing
Namens Siesta werd er in het najaar van 2005 een brief geschreven waarin aandacht werd gevraagd voor het glas-in-loodraam van de oude koekfabriek van Meursing aan het Smallepad. Dit raam, dat nu in bezit is van museum Flehite, zou teruggeplaatst kunnen worden in de nieuwbouw van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek die op deze plaats zal verrijzen, hetgeen, zoals het er naar uitziet, ook daadwerkelijk zal gaan gebeuren.

De schoorsteen van het St. Elisabethziekenhuis
Siesta heeft zowel bij het bestuur van het Meander Medisch Centrum, als bij de gemeente aandacht gevraagd voor de schoorsteen van het St. Elisabethziekenhuis aan de Heiligenbergerweg. Deze bijzondere schoorsteen, een van de laatst-gemetselde schoorstenen van Nederland (met gele stenen!), zou volgens Siesta geïntegreerd kunnen worden in de nieuwe woningbouwplannen voor dit gebied.

Fläktgebouw
‘Als icoon van de kantoorcultuur staat het Fläktgebouw op bedrijventerrein de Isselt gemeentelijk monument te wezen. En dat is het dan ook. Achttien jaar staat het pand leeg. Totaal verloederd. Wie ziet er nog toekomst in?’ De eigenaar van het bijzondere gebouw is op zoek naar een goede herbestemming, zodat Fläkt een nieuwe toekomst kan krijgen. Siesta is uiteraard erg blij met deze ontwikkelingen.