Wonen op industrieterrein Isselt

SIESTA constateert het ‘stille verdwijnen’ van woonhuizen op Industrieterrein Isselt,  een proces dat al enige tijd gaande is. Wanneer bedrijven verhuizen of moderniseren  worden bedrijfspanden met de daarbij behorende woonhuizen gesloopt.

Bij de aanleg van dit industrieterrein, begin jaren ’50 van de vorige eeuw, was het  normaal woonhuizen bij de te vestigen bedrijven te bouwen. Een woonhuis voor de  eigenaar, beheerder, werknemer of toezichthouder om vandalisme en inbraak na  sluitingstijd en in de weekenden op het dan verlaten industrieterrein te voorkomen.

Bij vestiging van nieuwe bedrijven op Industrieterrein Isselt is wonen inmiddels  verboden. Wonen op dit terrein wordt alleen gedoogd in woningen daterend uit de beginperiode van het industrieterrein. Er komen dus geen nieuwe woningen meer bij. Er  gaan alleen maar woningen af. Daarom heeft SIESTA besloten Inventarisatie te doen en hiervoor is zij op de fiets geklommen om naar nog bestaande woonhuizen op Isselt zoeken.

Het doel van de inventarisatie is:

– Vastleggen van wat er nog is.
– Fotograferen, documenteren en waarderen.
– Uit de inventarisatie een selectie maken voor eventueel behoud.