Contact

In het kader van de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming treft u hier de Privacyverklaring aan.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Els van Veggel
Penningmeester: Rick Kraan

Jeroen ten Hacken

Sjoerd Hekking

Fred Oosterhuis

Sabine Molmans – Roelfsema
David de Vries

email: mail ons
Het rekeningnummer van Siesta is:
NL72ABNA0460188895