Kop van Isselt en Industrieel Erfgoed

De Kop van Isselt is onderdeel van Bedrijventerrein Isselt. Tussen 1952 en 1962 werd de Amsterdamseweg aangelegd, het begin van de route van Amersfoort naar Amsterdam. Het gebied ten noorden van de nieuw aangelegde Amsterdamseweg tot aan de gemeentegrens in het noordoosten, werd vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw ontwikkeld tot het eerste industrieterrein van Amersfoort. Er vestigden zich vooral productiebedrijven, autohandel, groothandel en distributiebedrijven.

De Kop van Isselt ligt in het oostelijke deel van Bedrijventerrein Isselt – het gebied in de rode cirkel – en wordt begrensd door de Amsterdamse weg, Brabantsestraat, Kleine Koppel, Eemoever, Ringweg Koppel en de Industrieweg. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart van het Besluit uitvoering Chw.

Achtergrondinformatie
De Kop van Isselt is onderdeel van het oudste industriegebied van Amersfoort: Isselt. Dit deelgebied van ongeveer 16 ha herbergt bedrijven en grootschalige perifere detailhandel en ligt tegen de binnenstad van Amersfoort aan. In het gebied is, net als op het gehele industriegebied Isselt, druk op industriële functies aan het ontstaan; leegstand en verschuivingen van bedrijfsfuncties zijn actueel geworden.

Voorts is de openbare ruimte onderhevig aan veroudering en slijtage. Door deze aanwijzing is de gemeente in staat om flexibeler om te gaan met de milieugebruiksruimte in het gebied en daarmee een geleidelijke transformatie van industriegebied naar gemengd stedelijk gebied te realiseren. Voorts kunnen milieuhinderlijke bedrijven naar beter geschikte locaties worden verplaatst of concrete milieuproblemen verminderd worden. Het doel is om per saldo meer milieukwaliteit aan het gebied toe te voegen.

Om te voorkomen dat bij de geleidelijke transformatie van industriegebied naar woongebied industriële monumenten verloren dreigen te gaan heeft SIESTA een inventarisatie van te behouden industriële monumenten gemaakt, t.w.:

  • Stoomluciferfabriek (Warner Jenkinson) – 1881-1886 –
  • NENAFA – Nederlandse Naamplatenfabriek – 1946 – Nijverheidsweg-Noord 40
  • ROVA-loodsen – 1950 – 1955 – Nijverheidsweg-Noord 35
  • NV Apparatenbouw van der Meiden – 1950 – Nijverheidsweg-Noord 42
  • Stamlijn1952 – beginpunt Nijverheidsweg – eindpunt Nijverheidsweg-Noord Industrieterrein Isselt – toen Molenaar Morris assemblagehal, nu Kringloopcentrum

(opmerking: Stamlijn is vetgedrukt, omdat deze niet voorkomt in de inventarisatie Industriële monumenten van de ‘Visieontwikkeling Kop van Isselt’ van de gemeente Amersfoort, 13102010)

Meer beeldmateriaal en informatie:  Klik hier (pdf-bestand)