Sluiting Erdalfabriek Brabantsestraat/Kleine Koppel

In het najaar van 2011 werd bekend dat eigenaar Unilever de Erdal-Prodentfabriek aan de Kleine Koppel deze zomer zal sluiten. Siesta heeft een commissie Erdal in het leven geroepen voor het opstellen van een advies. De commissie heeft dertien punten geformuleerd om de toekomst van de gebouwen te waarborgen en er voor te zorgen dat het complex een goede nieuwe bestemming krijgt. Op 2 april heeft Siesta het advies Erdal aangeboden aan wethouder Pim van den Berg.

In 2008 stelde drs. Michiel Kruidenier van Bureau d’Onderste Steen in opdracht van Siesta een waardestellend rapport op over deze fabriek. Zijn conclusie is dat het complex vanwege de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde van zeer groot belang is voor Amersfoort. Daar komt bij dat het’t meest complete en gave fabrieksgebouw in deze gemeente is. Siesta heeft dan ook indertijd een verzoek ingediend bij de gemeente om de fabriek op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Wij verwachten dat de procedure tot aanwijzing nog dit jaar zal worden afgerond.

Belangstellenden kunnen een digitale versie van het waardestellend rapport en het advies over de toekomst opvragen bij Siesta: info@siesta-amersfoort.nl