Aandacht voor Kuiperij Hellestraat 7

• Siesta houd zich al enige tijd bezig met de Kuiperij in de Hellestraat. Dit leidde er toe dat er een denktank Kuiperij is ingesteld. De groep komt incidenteel bij elkaar en denkt na over mogelijkheden om de Kuiperij te behouden. Eén idee is om het braakliggende terrein naast de Kuiperij bij het monument te betrekken.

• Afgelopen maandag 7 mei hebben Joop Gras en architecte Lillian Brinks van bureau A&R tijdens het architectuurcafé FASADE dit plan gepresenteerd. Siesta hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de discussie over wat wij zouden kunnen doen om de mooie binnenstad van Amersfoort te versterken. Het is in ieder geval belangrijk om ons erfgoed in het middelpunt van de aandacht te plaatsen.

 

• Vorig jaar al heeft Siesta bij de Utrechtse Schatkamer een financiële bijdrage gevraagd voor het maken van een film over de Kuiperij. Die aanvrage is door de provincie afgewezen omdat de Amersfoortse verzameling van kuiperijgereedschappen gezien in relatie tot het gebouw aan de Hellestraat niet gerekend zou kunnen worden tot uniek Utrechts erfgoed. Siesta is het daar niet mee eens. Het draagvlak voor het behoud van de Kuiperij met de werkplaats is sindsdien alleen maar gegroeid en misschien heeft de onverzettelijkheid van Siesta daartoe wel bijgedragen.

• De komende maanden zal filmer Huib Schoonhoven in samenspraak met de eigenaar van de kuiperij, de film realiseren.

• Extra financiële steun voor het realiseren van deze film is nog zeer welkom.