De Wagenwerkplaats steeds meer in het nieuws als voorbeeld voor succesvolle burgerinitiatieven.

Op 22 mei wordt in Den Haag het rapport Vertrouwen in burgers gepresenteerd. Dit rapport is opgesteld door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In het onderzoek zijn ook enkele gegevens verwerkt die zijn verstrekt door het Burgerinitiatief Wagenwerkplaats. Uit de aankondiging: “In het rapport onderzoekt de raad hoe burgers door beleidsmakers meer betrokken kunnen worden bij het actief vormgeven van de samenleving. Actief betrokken burgers zijn wezenlijk voor een levende democratie. Ze houden de overheid bij de les, vernieuwen de samenleving en geven het beleid draagvlak. Het trefwoord van een samenleving die bouwt op burgerbetrokkenheid is daarom vertrouwen. Geen blind vertrouwen, maar vertrouwen met een gezonde dosis wantrouwen. De kunst is om telkens weer het juiste evenwicht te vinden.”