Kennismaking met nieuwe Wethouder

Op 26 september 2022 heeft een delegatie van SIESTA een prettig kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe Amersfoortse Wethouder voor Ruimtelijke ordening, Omgevingsvisie, Erfgoed, Monumenten en Archeologie, Toerisme, Recreatie en Citymarketing: Rutger Dijksterhuis.

Tijdens deze kennismaking van 1 uur heeft SIESTA diverse voor haar belangrijke zaken opgebracht, waaronder:

1. kennismaking ronde met toelichting aandachtsgebieden en inzet SIESTA
2. 65+ architectuur
– keuze percelen e-laadstation bussen
– status ABC woningen van Leo Heijdenrijk, Bohemepad 1 tm 15 / interieur Bohemepad 7, het woonhuis van Leo en Ciska Heijdenrijk
3. Wagenwerkplaats:
– sloop en bouw Seinhuis Post VI
– actualiteit rond Bestemmingsplan Oost
4. Opbouw Prodent / invulling omgeving Prodent gebouw, zowel naast als tegenover het gebouw.
5. Overige punten die nog ter tafel kwamen waaronder het uiten van de zorg van SIESTA m.b.t. ‘het gemak’ waarmee gebouwen een sloopvergunning kunnen krijgen.

SIESTA heeft dit gesprek als zeer prettig en constructief ervaren en is blij dat deze gesprekken vaker plaats zullen gaan vinden.