Boek over Wagenwerkplaats

Op 22 oktober 2022, was er in de Veerensmederij op de Wagenwerkplaats (een passender locatie is haast niet denkbaar) de uitreiking van het boek over de Amersfoortse Wagenwerkplaats, geschreven door Jeroen de Valk en Arjan Klaver:

DE WAGENWERKPLAATS
Het Spoor, De Strijd en De Toekomst

De nieuwe foto’s in deze uitgave zijn gemaakt door ons bestuurslid Fred Oosterhuis.

SIESTA zet zich al sinds jaar en dag in voor het behoud van zoveel mogelijk industrieel erfgoed dat zich nog bevindt in het gebied van de Wagenwerkplaats. Zo heeft ons bestuurslid Sjoerd Hekking onder andere ook een mooie inventarisatie gemaakt van het sporenlandschap aldaar en zetten we ons in om materialen die er nog zijn nu op te slaan en later terug te laten komen.

De nu verschenen uitgave is een interessant en mooi boek dat inzicht geeft in wat dit gebied heeft betekent en wat het nog gaat betekenen.

Het AD heeft er een mooi artikel aan gewijd dat u hieronder kunt lezen:

2022 10 26 ACAD_WWP_Boek_26102022

Zie ook de YouTube impressie: