Artikel AD Schoorsteen en Ketelhuis Elisabethterrein

Onlangs nam schoorsteenkenner Pierre Geelen (67), zoon van een Limburgse schoorsteenbouwer, contact op met Siesta. Hij had foto’s ontvangen van dhr. Aarts uit Gastel (bij Budel) die in 1965 werkzaam was bij de schoorsteenafdeling van Canoy-Herfkens in Tegelen. Dit bedrijf was destijds betrokken bij de bouw van de Elisabethschoorsteen. De schoorsteen werd in 1965 gebouwd, iets eerder dan het ketelhuis.

       

Op 21 februari verscheen een interview met Pierre in het AD Amersfoort. Pierre is groot voorstander van het behoud van het bijzondere bouwwerk. Hij prijst het bijzondere materiaalgebruik (de zeldzaam toegepaste gele radiaalsteen), de ingewikkelde bouwkundige constructie en de zeldzaamheid van het type.

       

Zie hier het hele artikel:
Artikel AD 21-02-2013

Coalitieakkoord
In het recente coalitieakkoord ‘Samenwerken in Vertrouwen’ van het nieuwe college B&W wordt het ketelhuis (met schoorsteen) apart genoemd.

Citaat uit het nieuwe coalitieakkoord Amersfoort 2013-2014:

Groen bestemmingsplan voor een Groen Beekdal
In juli 2013 wordt het ontwerp-bestemmingsplan voor de Elisabeth-locatie vastgesteld. Later dit jaar volgt het definitieve bestemmingsplan. Het plan voorziet in een groen Beekdal; alleen het Ketelhuis en de villa aan de Heiligenbergerweg blijven behouden. Het inrichtings- en beheerplan, waarvoor reeds anderhalf miljoen euro is gereserveerd, wordt in samenwerking met omwonenden en betrokken partijen opgesteld. De opbrengsten van de verkoop van het Ketelhuis en de villa aan de Heiligenbergerweg en van de eventuele boscompensatie worden toegevoegd aan het budget en aangewend ten behoeve van de inrichting en het beheer van het park.