Waardestellend onderzoek De Nijverheid

SIESTA laat regelmatig waardestellende onderzoeken verrichten. Waardestellende onderzoeken worden ook vaak bouwhistorische onderzoeken genoemd.
Wij doen dit om de cultuurhistorische waarde van een gebouw goed in kaart te brengen, met als doel het behoud hiervan.
Bij dit onderzoek worden aanwezige cultuurhistorische waarden van het gebouw (inwendig en uitwendig) aan de hand van een opname van het gebouw zelf en beschikbare bronnen (tekeningen, afbeeldingen, literatuur en archiefmateriaal) in kaart gebracht. Hieruit blijkt welke onderdelen, afwerkingen of structuren zo waardevol zijn dat ze moeten worden behouden, maar ook welke elementen minder of geen waarde hebben en dus ruimte bieden voor aanpassingen.

Waarom bouwhistorisch onderzoek?
Bouwhistorisch onderzoek brengt aanwezige waarden duidelijk in beeld en vormt zo een heldere onderlegger in het plantraject. Vaak wordt ook een goed beeld verkregen van de structuur en constructies van het gebouw, waarmee soms vervelende verrassingen tijdens het bouwproces kunnen worden voorkomen.

Daarnaast is een bouwhistorisch onderzoek een belangrijk hulpmiddel bij de beoordeling van plannen door de bij de planprocedure betrokken instanties. De gemeente kan een bouwhistorisch onderzoek dan ook verplicht stellen als onderdeel van een aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gemeentelijk- of rijksmonument.

Tot slot is een bouwhistorisch onderzoeksrapport niet alleen een praktisch document maar geeft het ook een interessant beeld van uw gebouw en de ontwikkeling en betekenis. Het rapport kan daarmee ook als belangrijke inspiratiebron voor de plannen dienen.

Leest u mee?

SIESTA heeft onder andere de volgende een waardestelling laten uitvoeren voor het gebouw De Nijverheid aan de Heliumweg 7 te Amersfoort, beter bekend als het gebouw van Metafors:

waardestelling De Nijverheid