Voorbescherming voor Post VI en rangeerheuvel Wagenwerkplaats

Siesta heeft onlangs een mooi bericht van de gemeente Amersfoort mogen ontvangen. Het college van B&W heeft op 16 juli jl. het ‘voornemen tot aanwijzing’ als gemeentelijk monument uitgesproken voor¬†Post VI en de rangeerheuvel.

Uit de brief: “Met de kennisgeving van het voornemen aan de eigenaar geniet het pand en de rangeerheuvel voorbescherming. Hiermee¬†wordt voorkomen dat Post VI gesloopt en de rangeerheuvel verwijderd worden voordat vastgesteld kan worden of:
1. de objecten het waard zijn om te worden aangewezen als monument;
2. de eigenaar bereidt is mee te werken aan behoud van het pand en eventuele aanwijzing;
3. herbestemming mogelijk is.”. Etc.
Wordt vervolgd!