Nieuwe toekomst voor Warner Jenkinson?

Na de sluiting van de Kleurstoffenfabriek op de Kop van Isselt in 2002 is de gemeente Amersfoort eigenaar geworden van de gebouwen op de hoek van de Geldersestraat en Kleine Koppel. Verwacht wordt dat de gemeente de gebouwen gaat verkopen. Siesta spant zich al jaren in om de gebouwen van Warner Jenkinson te behouden.

Vorig jaar heeft Michiel Kruidenier van het bureau “De Onderste Steen” voor Siesta onderzoek gedaan naar de erfgoedwaarde van de Kleurstoffenfabriek. Daarnaast heeft Siesta aan het Utrechtse bureau 1meter 98 opdracht gegeven om een scenario te ontwerpen voor een mogelijke restauratie en renovatie van het complex. De gemeente Amersfoort heeft op haar beurt een stappenplan gemaakt en bureau SVP opdracht gegeven tot het doen van een haalbaarheidsonderzoek. Mede op verzoek van Siesta heeft de gemeente Amersfoort nu een verzoek ingediend bij het Rijk om subsidie te krijgen voor “wind en het waterdichtmaken” van de belangrijkste gebouwen. Voorkomen moet worden dat de oudste en meest waardevolle gebouwen door de slechte staat van onderhoud verloren gaan. Het is mogelijk om de gebouwen respectvol te renoveren en aan te passen aan een nieuwe bestemming. Siesta blijft bovendien aandringen bij de gemeente om het complex op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Hoe sneller dat gebeurt, des te beter, want misschien is er dan nog dit jaar een kans om een beroep te doen op het “Parelfonds” van de provincie Utrecht. Bij die aanvrage kan Siesta nog een belangrijke rol spelen.