Signaallijst industrieel erfgoed Amersfoort

01-20151001-amersfoort_fietsroute_siesta-001Gemeente en Siesta hebben samen een lijst opgesteld van industriële waardevolle panden. De lijst bevat geregistreerde monumenten, panden met een eigentijdse architectuur en panden die nader onderzocht moeten worden i.v.m. eventuele plaatsing op de monumentenlijst. Siesta wil graag haar kennis en kunde op het gebied van ‘signaallijstpanden’ inbrengen bij ontwikkelingen in het voortraject en niet achter de feiten aan lopen. Op deze manier wordt Siesta pro-actief en structureel betrokken bij ontwikkelingen rondom bijzondere industriële panden. Het inbrengen van kennis is het meest effectief en kansrijk in een vroeg stadium van de planvorming.

Tussen gemeente en Siesta is een heldere afspraak gemaakt: Zodra de gemeentelijke afdeling Monumentenzorg wordt benaderd voor vooroverleg over ontwikkelingen aan een pand van de signaallijst, wordt Siësta gevraagd om haar kennis in te brengen. Aanvullende specifieke informatie over het betrokken pand wordt vervolgens uitgewisseld met Monumentenzorg, zodat deze kennis meegenomen kan worden in de ontwikkelingen. Deze werkafspraak is gemaakt met de subcommissie Erfgoed van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en wordt ondersteund door Monumentenzorg. Ook wethouder Kemmerling is geïnformeerd over de werkafspraak.