SEINPOST VI

SIESTA is al een aantal jaren intensief bezig om het seinhuis en de rangeerheuvel op het rangeerterrein te behouden voor het nageslacht. Afgelopen zomer ondersteunde de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit deze inspanningen met een aanbeveling aan de Raad om dit gebouw op de Monumentenlijst te zetten. De gemeente heeft Prorail hiervan in kennis gesteld. Prorail heeft echter gewezen op de onbereikbaarheid en de vervallen staat van het gebouw, wat tot instortingsgevaar en schade aan voorbijrijdende treinen zou kunnen leiden. Er hangt inmiddels een groot net overheen….. Prorail stelt dat het gebouw tot in lengte van dagen niet bereikbaar zal zijn en verzet zich tegen behoud. De kosten hiervan zullen ongetwijfeld ook een grote rol spelen.

Het seinhuis is inmiddels door Prorail buiten dienst gesteld. Het gebouw is in de loop der tijd een aantal keren aangepast, wat het uiterlijk ook al niet ten goede kwam. Verzoeken van SIESTA om het seinhuis van dichtbij te mogen bekijken werden door Prorail altijd afgewezen met het argument dat dit te gevaarlijk zou zijn… De gemeente onderkent weliswaar de waarde van de door SIESTA aangevoerde argumenten, maar realiseert zich ook, dat de benodigde kostbare aanpassingen aan het Seinhuis door het noodlijdende Prorail niet afdwingbaar zijn. Ze beÃĢindigt daarom de aanwijzgingsprocedure. De door SIESTA benaderde politiek ondersteunt deze visie. Ook hier is dus helaas geen steun van te verwachten. Woningbouw in de directe omgeving van het Seinhuis is, ook op termijn, zeer onwaarschijnlijk. Verplaatsing naar de Wagenwerkplaats is wellicht een goede optie, maar daarvoor zijn we afhankelijk van de welwillendheid van diverse partijen, waaronder de NS. Bovendien is dit een zeer kostbare aangelegenheid. SIESTA verkent nu nog de juridische mogelijkheden om tenminste conservering te bewerkstelligen. We willen de goede werkrelatie met de gemeente en de wethouder hiermee echter niet in de waagschaal te stellen.

bedreigd-05

fotografie: Fred Oosterhuis Photography