SIESTA aanwezig bij voorlichtingsbijeenkomst Militair Hospitaal

Hoewel het Militair Hospitaal aan de Hogeweg in Amersfoort niet valt onder Industrieel Erfgoed, is SIESTA toch gevraagd om mee te blijven kijken en denken over de herbestemming van het fraaie historische gebouw en het omliggende perceel.

Op 30 september 2021 organiseerde de projectontwikkelaar Schipper Bosch een informatiebijeenkomst voor o.a. omwonenden om kennis te maken met de tot nu toe uitgewerkte conceptplannen. Naast een interessante rondleiding door delen van het gebouw, was er middels een fraaie maquette te zien hoe het terrein er in de toekomst uit zo kunnen gaan zien. Ook werd op deze manier duidelijk hoe extra woningen op het terrein kunnen worden toegevoegd en hoe de mogelijke toekomstige functies van de reeds bestaande gebouwen zouden kunnen worden.