Rondleiding ‘Het Parkhuis’ tijdens Open Monumenten Dagen 2021

Op de Open Monumentendagen, gehouden op 11 en 12 september 2021, heeft SIESTA samen met de ontwikkelaar Bijzonder Plekken BV en de initiatiefgroep Elizabeth Groen, rondleidingen gehouden in het oude ketelhuis van het voormalige St. Elizabethziekenhuis aan de Heiligerbergweg 151, Amersfoort.

SIESTA heeft zich destijds met succes ingezet om het ketelhuis en de schoorsteen, die grote cultuur- en historische waarde hebben, voor sloop te behoeden. Dit heeft er toe geleid dat in 2016 het ketelhuis en de schoorsteen op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst.

De rondleidingen waren een groot succes. Ruim 250 mensen hebben deel genomen aan een rondleiding door het gebouw. Het gebouw heeft de naam Parkhuis gekregen omdat het een spilfunctie heeft gekregen in het park dat nu is aangelegd op het terrein van het voormalige ziekenhuis. Het gebouw biedt onder andere ruimte aan een restaurant, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, vergaderruimtes, buurtactiviteiten en kleinschalige optredens en concerten.