Roanne Woldendorp blikt nog even terug

Toen ik zo’n twintig jaar geleden in Amersfoort kwam wonen, kwam Joke Sickmann op mijn pad.
Zij heeft mij in 2002 het terrein van de Wagenwerkplaats laten zien. De schoonheid van de verlatenheid van het terrein op dat moment, was voor mij reden om bestuurslid te worden, toen SIESTA in allerijl werd opgericht.
Dit was om de sloop van industriële panden aan de Eem (Rohm and Haas) te voorkomen (met succes).

Door SIESTA heb ik de stad versneld leren kennen. De mooie (industriële) gebouwen,
de geschiedenis van de vele (stads)-ontwikkelingen, interessante mensen en de Amersfoortse politiek.

Daarnaast heb ik, als grafisch ontwerper, we, als Ontwerpgroep Lale, interessante uitgaven mogen ontwerpen.
Bijvoorbeeld ‘Het kwartier is om’ de geschiedenis rondom de plek van het Eemplein. Fiets- en wandelboekjes langs wederopbouwpanden op De Isselt en de industriële ontwikkelingen langs de Eem.

Na bijna 20 jaar is het niet meer dan logisch om uit het bestuur van SIESTA te stappen, maar de ontwikkelingen van de stad zal ik met interesse blijven volgen.

Alle mensen betrokken bij SIESTA, bedankt voor de verrijking aan kennis, de inspirerende bijeenkomsten en alle fijne (gezellige) momenten!

Met hartelijke groet, Roanne Woldendorp