David de Vries in bestuur SIESTA

Mijn naam is David de Vries, 22 jaar en student architectuur aan de TU Delft. Sinds enige tijd ben ik bestuurslid bij Siesta en zet ik mij samen met de andere bestuursleden in voor het behoud van historisch erfgoed in Amersfoort. Als geboren Amersfoorter heb ik al sinds jongs af aan een passie voor het erfgoed in de stad en heb in 2020 tevens een boek uitgegeven over het Amersfoort van vroeger waardoor ik ook goed op de hoogte ben van het vele industriële erfgoed wat Amersfoort kent. Mijn specialiteit ligt bij het erfgoed van vóór 1960, maar ik ben ook graag bezig met nieuwer industrieel erfgoed wat een bijzondere architectuur of reden van bouw heeft.

David de Vries – Bestuurslid