Herontwikkeling Warner Jenkinson

Siesta is al heel lang actief betrokken bij de ontwikkelingen rond het Warner Jenkinson complex. Gebouwd in 1881 als luciferfabriek en 4 jaar later in gebruik genomen als kleurstoffenfabriek. In 2010 heeft de architectuurhistoricus Michiel Kruidenier, toenmalig Siesta-bestuurslid, een uitgebreid waardestellend onderzoek verricht naar alle gebouwen welke deel uitmaken van het Warner Jenkinson complex. In 2011 heeft Siesta aan Bastiaan van der Kraats de opdracht verleend om een (her)bouwplan voor Warner Jenkinson te ontwerpen. Dit ontwerp werd destijds door de Gemeente en andere belangstellenden gretig opgepikt. Lange tijd bleef er echter onduidelijkheid bestaan over de toekomstplannen rond Warner Jenkinson. De ‘crisis’ was hier natuurlijk mede debet aan.

In het voorjaar van 2017 hebben de Ontwikkelaar Rovase en ZEEP architecten in het licht van de voorgeschiedenis, Siesta uitgenodigd om actief mee te denken over de (her)bouwplannen. Op 17 juli 2017 heeft Siesta, samen met architect Jan Poolen, voormalig Siesta-bestuurslid Michiel Kruidenier en Max Cramer (gemeente Amersfoort) een uitgebreide rondgang over het Warner Jenkinson terrein gemaakt.

Naar aanleiding van deze rondgang en het bovengenoemde waardestellend onderzoek heeft Siesta een kader geformuleerd waaraan volgens haar, vanuit architectuurhistorisch oogpunt, zou moeten worden voldaan:

1. Herstel van de schoorsteen.
2. Behoud van alle monumentale gebouwen, welke als zodanig benoemd werden in het waardestellend rapport van Michiel Kruidenier.
3. Passende, esthetische aanpassing van deze gebouwen om ze geschikt te maken voor toekomstig gebruik.
4. Handhaving van het Industrieel Landschap langs de Eem. In samenhang met R+H en Prodent.
5. ‘Verbinding’ tussen Gildenkwartier en WJ handhaven. Lees, rechthoekige, geometrisch vormgegeven gebouwen zoals 7 Provincien, Insulinde, welke weer geïnspireerd waren op het vroegere van Heugten.
6. Industriële uitstraling van het ensemble van gebouwen bewaken.

Onlangs zijn door Rovase en ZEEP (Jan Poolen) het Voorlopige Ontwerp van het nieuwe WJ gepresenteerd.

Wij als Siesta zijn positief over deze plannen:

1: De schoorsteen (1881) wordt weer opgebouwd;
2: Alle oude (1881) monumentale gebouwen blijven gehandhaafd en vormen het hart van het plan. De oorspronkelijke materialen worden gebruikt voor herstel;
3: Ons oud-bestuurslid Michiel Kruidenier wordt gevraagd om de architectuurhistorisch verantwoorde renovatiemogelijkheden in beeld te brengen;
4: Door de bouw van een nieuwe loods op de kop van het terrein (waar ook vroeger een loods gestaan heeft), het intact houden van het laboratoriumgebouw en het ‘onderdoor’ kijken van Gebouw 1, blijft de industriële uitstraling en het ensemble van gebouwen behouden.
5: de sloop van de 2 kadegebouwen heeft bij SIESTA de wenkbrauwen flink doen fronsen. De hindercirkel maakt echter ca. 40% sloop van Gebouw 2 sowieso al onvermijdelijk, terwijl het strippen en (dure) weer opbouwen van het restant niet per definitie tot een mooi resultaat zal leiden. De structuur van de gebouwen refereert nog wel naar de betonstructuur van huidige kadegebouwen;
6: alle industriele elementen die er toe doen, blijven bewaard. De Stelconplaten, de relevante gevelstenen, aanduidingen etc. Monitoring blijft hier echter echt belangrijk.

Al met al is SIESTA positief over de ontwikkeling van het plan waarvan de oude fabriek en laboratorium het middelpunt vormen. Uiteraard zullen wij de verdere uitwerking plannen op de voet blijven en stellen wij graag onze kennis en expertise ter beschikking om de verdere ontwikkeling van dit plan te verwezenlijken.

Inmiddels is de koop tussen de Gemeente en Rovase gesloten en lijkt ook een goede locatie voor de WAR gevonden.

Warner Jenkinson vroeger (1970), nu en straks: