Wat wordt de nieuwe toekomst van de Kuiperij?

De Kuiperij aan de Hellestraat is, na het overlijden van de laatste kuiper Marinus Meester, gekocht door achterbuurman Gijsbert van Hoogevest. Hij wil de Kuiperij een hedendaagse museale functie geven en zo toegankelijk maken voor bezoekers: ‘Het pand ademt geschiedenis. Dit kan een fantastische aanvulling worden op de toch al zo rijke historie van de stad.’ Hoe dat vorm moet krijgen? Daar wordt in de komende tijd volop over nagedacht.

In de Hellestraat speelde zich ruim 100 jaar geleden heel wat bedrijvigheid af. In kleine lage huisjes waren bedrijfjes gevestigd van allerlei ambachtslieden, er waren kooplieden actief en er woonden eenvoudige knechten en winkelbedienden. Alleen de oude kuiperij op nummer 7 getuigt nog van het rijke ambachtelijke verleden van deze straat. Hier werkten sinds 1905 drie generaties van de familie Meester als kuiper. Alleen nog dit pand, dat dateert uit de vroege zeventiende eeuw, is behouden gebleven. De inboedel van de kuiperij is als een ongeorganiseerd museum, dat de geschiedenis over het kuipersvak toont. In het steegje achter het pand zijn nog enkele armenhuisjes te zien, ook al uniek!
Na het overlijden van de laatste kuiper Marinus Meester in 2015 leek de kuiperij een onzekere toekomst tegemoet te gaan, maar het pand is gelukkig in goede handen gekomen. Gijsbert van Hoogevest mag zich sinds kort eigenaar noemen van dit stukje historie: ‘Ik ben opgegroeid aan de Westsingel, ik was de achterbuurjongen van kuiper Meester en kwam geregeld bij hem over de vloer. Hij is tot zijn dood mijn achterbuurman gebleven, want ik heb al weer lange tijd mijn architectenbureau in de woning waar ik opgroeide. Ik heb dus een band met deze buurt en als restauratiearchitect weet ik hoe bijzonder de kuiperij is. Het pand ademt geschiedenis. Dit kan een fantastische aanvulling worden op de toch al zo rijke historie van de stad.’


Inspectie van de kap door Gijbert van Hoogevest

In de komende tijd gaat Van Hoogevest bekijken hoe de Kuiperij op een goede manier behouden kan blijven. Een business-model uitdenken dus, maar dan zonder winstoogmerk. Het doel is om de kuiperij te herstellen en toegankelijk te maken voor Amersfoorters én bezoekers van onze stad. Met Siesta zijn al enkele gesprekken gevoerd. Ook met andere partijen, zoals het Gilde, zal in de komende tijd contact worden gezocht.
Omdat het pand in slechte bouwkundige staat verkeerde, is in het najaar van 2017 gestart met casco herstel van de kap, het metselwerk en het geveltimmerwerk. Vóór de start van de werkzaamheden is de collectie gereedschappen zorgvuldig veiliggesteld door Bart de Groot, adviseur. Hij is ook ingeschakeld om mee te denken over de toekomst van de kuiperij. Meer weten of meedenken? Neem contact met ons op: info@siesta-amersfoort.nl.


De kap verkeert in erbarmelijke staat.


De kuipen in de werkplaats.


Labels aan alle gereedschappen, zodat de werkplaats kan worden vrijgemaakt voor de bouwwerkzaamheden.

Herstelwerk kap, spanten, metselwerk, geveltimmerwerk (deuren, kozijnen), najaar 2017 – voorjaar 2018:

—————
In opdracht van Siesta werd in 2014 door documentairemakers Huib Schoonhoven en Karen Kuiper een bijzondere film gemaakt over de geschiedenis van drie generaties Meester en het kuipersambacht. Honderden geïnteresseerden bezochten de première. Inmiddels is de documentaire online te zien: Klik hier