Twee vacatures Siesta-bestuur

Wegens een bestuurswisseling is SIESTA (Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort) op zoek naar versterking. Onze voorkeur gaat uit naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan één tenminste affiniteit en ervaring meebrengt op het gebied van ICT/automatisering. Verder zijn goede communicatieve vaardigheden belangrijk en natuurlijk affiniteit met industrieel erfgoed.

Het SIESTA-bestuur vergadert 6 x per jaar (‘s avonds van 20:00 tot 22:00 uur). De taken zijn verdeeld over de bestuursleden. Zo heeft ieder bestuurslid een bestuurlijke taak, zoals voorzitterschap, financiën, PR, netwerk-onderhoud en contacten met o.a. de gemeente, architecten en projectontwikkelaars. Daarnaast hebben alle bestuursleden diverse projecten en/of gebouwen in ‘portefeuille’. De tijdsbesteding is ca. 1 tot 2 uur per week, met pieken rondom evenementen, zoals de Open Monumentendagen. Ook worden door SIESTA met enige regelmaat lezingen en wandelingen georganiseerd.

Heeft u belangstelling voor industrieel erfgoed in de stad Amersfoort en wilt u zich hiervoor inzetten?
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een oriënterend gesprek
via info@siesta-amersfoort.nl