Sint Jorispenning voor Joke Sickmann

Tijdens de afscheidsreceptie van Joke Sickmann op vrijdag 11 oktober was er een bijzonder moment. Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort reikte Joke Sickmann de de Sint Jorispenning uit. In zijn toespraak prees de Burgemeester Joke voor haar vasthoudendheid, doorzettingsvermogen, inzet voor het Industriële Erfgoed en als belangrijke spil voor het buurtmuseum in het Soesterkwartier.

Als oprichtster van Siesta is Joke 10 jaar geleden begonnen aan de strijd om het overgebleven Industriële erfgoed van Amersfoort te behouden. Er zijn door de bijdrage van Siesta een aantal belangrijke Industriële complexen net van de ondergang gered.

Voor Siesta ligt nu de schone taak om de Industriële parels in Amersfoort ook voor in de toekomst te blijven behouden .

Namens Siesta: Joke geniet van deze mooie onderscheiding !

Amersfoort Nu 16-10-2013