Siesta tien jaar actief

De dreiging van sloop van gebouwen op de Wagenwerkplaats en van het complex Rohm & Haas aan de Eem waren indertijd de directe aanleiding tot het oprichten van de Stichting. (Door tussenkomst van de bestuursrechter moesten de slopers hun werk toen onmiddellijk staken.)

Gedurende de tien jaar van haar bestaan was en is het focus gericht op de gebouwen van de voormalige Erdal-Prodent fabriek en het complex Warner Jenkinson, de voormalige Stoomlucifer-, later Kleurstoffabriek aan de Eem.

SIESTA heeft in de afgelopen 10 jaar veel successen kunnen boeken in haar streven om het prachtige industriele erfgoed in de Stad Amersfoort te behouden.

  • Rohm & Haas
  • Wagenwerkplaats
  • Benzinestation
  • Erdal/Prodent.
  • Schoorsteen en ketelhuis Elisabethziekenhuis

Om draagvlak en bekendheid bij een breed publiek te verkrijgen, ontwikkelde SIESTA een aantal publieksacties, zoals de tentoonstelling KunstWerkt, Wandeling langs de Eem en het kwartetspel Industrieel erfgoed in Amersfoort.  Ook werden er een paar prachtige boeken over het Amersfoorts Industrieel erfgoed uitgegeven, ‘Amersfoort en de Industrie’ en ‘Het kwartier is om’.