Plezierig gesprek met Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF)

Enkele bestuursleden van Siesta hebben in het najaar van 2015 een plezierig gesprek gevoerd met het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF). Over en weer hebben we onze bezorgdheid uitgesproken over het monumentenbeleid van de gemeente, zoals recentelijk nog gebleken bij de verbouwplannen van de Prodentfabriek (De Nieuwe Stad). Ook hebben wij aangegeven dat wij een kennismakingsgesprek met de nieuwe verantwoordelijk wethouder mevrouw Yvonne Kemmerling in de planning hebben. Ook de OVF zal met haar spreken. Verder zijn allerlei actuele onderwerpen van beide verenigingen aan bod geweest. De OVF richt zich vooral op bescherming van ‘oude’ monumeten, Siesta is meer gericht op het jongere industriële erfgoed en staat op het punt zich ook meer toe te leggen op karakteristieke scholen en industrieel gebouwde woningbouwcomplexen. De OVF steunt dit idee. Beide organisaties spreken verder over het Historisch Café, dat maandelijks wordt georganiseerd door Archief Eemland. De bezoekersaantallen zijn wisselend, maar lijken terug te lopen. Vooral het thema en de communicatie erover is belangrijk. Een recente bijeenkomst over Amersfoortse bierbrouwerijen bijvoorbeeld, werd druk bezocht. We spreken af dat we over en weer onze achterban zullen wijzen op wederzijdse activiteiten die onze aandachtsvelden raken. Ook wordt de afspraak gemaakt elkaar een maal per jaar officieel als besturen te ontmoeten.

14-20130629-Amersfoort-Nefkens