petitie: Beter plan aanzicht Oliemolenkwartier

We constateren dat de gemeente op een mooie plek aan de Eem hoogbouw wil realiseren. Hoogbouw die de kwaliteit van het Eemplein, de Eemhaven én de Nieuwe Stad niet doet vergroten. Het Eemplein en de Nieuwe Stad worden gezien als afzondelijke plekken. Twee locaties omkaderd met hoogbouw, die zich afsluiten van elkaar en de Eem in de schaduw laten liggen. In de schaduw, letterlijk en figuurlijk.

We hopen dat ‘blok 3’ een verbindende functie krijgt tussen het Eemplein, de Eem en de Nieuwe Stad. Zodat deze locatie – NIET éénmalig geld oplevert door het bouwen van een appartementencomplex – maar een waardevolle plek blijft voor Amersfoort. Een plek waar de geschiedenis van deze stad aan de Eem begon.

Teken ook de petitie: http://geenhoogbouwaaneem.petities.nl 

Groot Appartementencomplex-NEE-3