Aantrekkelijk fiscaal voordeel voor donateurs

Omdat Siesta een algemeen nut beogende instelling is (ANBI) kunt U uw donatie aan Siesta onder bepaalde voorwaarden voor het gehele bedrag als aftrekpost opgeven voor de inkomstenbelasting, onder de rubriek ‘persoonsgebonden aftrek posten’.

Omdat Siesta ook een culturele ANBI is mag U uw aftrekpost zelfs met 25% vermeerderen. Voorwaarde is dat u uw donatie of schenking vastlegt in een zogenaamde schenkingsovereenkomst, waarin u toezegt voor een periode van tenminste 5 jaar Siesta een bepaald bedrag te doneren. Dit formulier kunt u verkrijgen bij Siesta of zelf downloaden bij de Belastingdienst. Er hoeft geen notaris te worden ingeschakeld.

Zowel voor u als donateur als (minder belasting betalen) als voor Siesta (meer langdurige zekerheid over de inkomsten) kan dit een voordeel opleveren.

Mocht u belangstelling hebben om uw jaarlijkse donatie aan Siesta voortaan op deze wijze te laten plaatsvinden, of hebt u nog verdere vragen hierover, neem gerust contact op met onze Penningmeester, Rick Kraan, bereikbaar via qkraan@kpnmail.nl of via 06 22287133.