Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats

De Duurzaamheidsvisie is de leidraad voor de duurzame ontwikkeling van de Wagenwerkplaats in de komende 50 jaar. Het stuk is tot stand gekomen met de bijdrage van ca 120 betrokkenen, omwonenden, gebruikers, adviseurs, ambtenaren, raadsleden.

Het nodigt eigenaren, gebruikers, bezoekers en overheden uit op de wagenwerkplaats innovatieve stappen te zetten en voor zover ze die niet alleen kunnen maken dit in gezamenlijkheid te doen.

In de Duurzaamheidsvisie worden zeven werksporen beschreven, waarlangs de duurzame ontwikkeling kan plaatsvinden. Zij vormen input voor het Masterplan en het nieuwe Bestemmingsplan. De zeven werksporen zijn ook de uitnodiging aan betrokkenen en andere ge√Įnteresseerden om hun innovatieve oplossingen hier op de Wagenwerkplaats in te passen. De Wagenwerkplaats wordt gemaakt door alle mensen die zich ermee verbinden.

Bekijk de Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats

Wagenwerkplaats Duurzaamheidvisiekopie