De ontwikkelingen rond de Nieuwe Stad

Nog net voor de verkiezingen heeft de gemeenteraad een geactualiseerde Ambitiedocument voor de ontwikkelingen langs de Eem vastgesteld. Namens Siesta is tegen één onderdeel ervan bezwaar gemaakt. Het betreft met name de geboden mogelijkheid om op het gebouw van de Prodent aan de Eemzijde, daar waar de letters staan, een bouwmogelijkheid te creëren waardoor de totale hoogte 30 meter kan worden.’Wij vinden dat deze bouwmogelijkheid een ernstige aantasting vormt van het karakter van een van de gaafste en best bewaarde industriële complexen van Amersfoort. Bovendien zal dan de karakteristieke “Erdal” toren, niet meer te zien zijn vanaf de Eemzijde. Helaas heeft ons protest niet geholpen. De meerderheid van de raad ging akkoord met de voorstellen. Maar we houden de verdere ontwikkelingen, waaronder het opstellen van het bestemmingsplan, nauwlettend in de gaten.