Bijpraten met de wethouder

Op 14 december 2012 sprak een Siesta-delegatie met wethouder Pim van de Berg, die cultuur en monumenten in zijn portefeuille heeft. Siesta probeert jaarlijks contact te onderhouden met het stadhuis. Er is onder meer gesproken over het benzinestationnetje aan de Kwekersweg, een gemeentelijk monument dat in deplorabele staat verkeert. Ook zijn de toekomstplannen voor de wagenwerkplaats en het Erdal-complex aan bod geweest en heeft Siesta voorgesteld de glas-in-loodramen uit het oude station, die nu in het Spoorwegmuseum in Utrecht te zien zijn, terug te halen naar Amersfoort. Tot slot heeft Siesta haar zorgen geuit over de nieuwe commissie Ruimtelijke Kwaliteit, waarin de welstands- en monumentencommissie verenigd zullen worden. Siesta heeft grote twijfels over de mogelijkheid voor burgers en erfgoeddeskundigen om input te leveren in deze nieuwe commissie. Is ons erfgoed in goede handen bij deze nieuwe commissie?