Benefiet-actie Fabrieksschoorsteen Warner Jenkinson

Amersfoort heeft een rijke industriele geschiedenis. Van de gebouwen die ons aan die geschiedenis herinneren is nog maar weinig over. Siesta spant zich in om het industriële erfoed te documenteren en onderneemt initiatieven die leiden tot behoud. Ter gelegenheid van het jubileum start Siesta een actie om gelden bijeen te brengen voor de restauratie van de Fabrieksschoorsteen van Warner Jenkinson. Een bijdrage voor het restauratiefonds wordt zeer op prijs gesteld.

Tijdens de receptie zal er een schoorsteen-spaarpot staan waarin u uw bijdrage kunt doneren.
(Rekeningnummer Siesta o.v.v. Schoorsteen-actie: NL72ABNA0460188895)