Behoud Industrieel erfgoed “Gouden Driehoek “

Sloop Voedselbank Amersfoort verlies van industrieel erfgoed.

 

Wij volgende de ontwikkelingen rondom het grote project ‘Langs Eem en Spoor’ met de nodige zorg. Uiteraard hebben we begrip voor de noodzakelijke woningbouw, ook in gebieden die nu nog veel industrie huisvesten. En dat op een bedrijventerrein gebouwen worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwe functies, het hoort er allemaal bij. Toch bepleiten wij dat te midden van al die sloop, bouw en verandering de gemeente oog heeft voor de waardevolle gebouwen die ook op bedrijventerreinen te vinden zijn. Neem nou de Isselt. De komende jaren gaan daar de nodige veranderingen plaatsvinden. Onvermijdelijk. Maar het is teleurstellend dat er zo weinig aandacht uit lijkt te gaan naar bijzondere gebouwen die zich op Isselt bevinden. Bijvoorbeeld maken wij ons ernstig zorgen over een drietal gebouwen die ooit door bekende architecten zijn ontworpen en die bedoeld waren voor het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap. Om de architecten maar even te vermelden: Architekten Kollektief Heijdenrijk, Alberts en Van Huut (bekend van Gasunie, KPMG) en het bureau van Rem Koolhaas. En zo ontstond op de Isselt, in termen van SIESTA, de Gouden Driehoek van industrieel erfgoed. En dan te bedenken dat het opvallende Fläktgebouw zich ook nog in deze Gouden Driehoek bevindt. Zo treffen we in de genoemde Gouden Driehoek van industrieel erfgoed op Isselt een unieke verzameling aan gebouwen aan. Deze gebouwen mogen niet achteloos verdwijnen. En die kans is niet denkbeeldig. Meest bekende voorbeeld nu is het voormalige gebouw van de Voedselbank. Een ontwerp van Alberts en Van Huut, dat zomaar binnenkort gesloopt zou kunnen gaan worden. En dan verdwijnt weer een stukje industriële geschiedenis van Amersfoort. SIESTA heeft een uitgebreide inventarisatie gemaakt van markante gebouwen en plekken op Isselt. Nou, maar hopen dat de politiek bereid is maatregelen te treffen om dat industriële verleden te koesteren.