Artikel in Stad Amersfoort

Binnenkort verschijnt er in Stad Amersfoort het derde artikel in onze reeks over Industrieel Erfgoed in Amersfoort. Voorgaande artikelen gingen over het benzinestationnetje aan de Kwekersweg (4 feb) en over de Kuiperij aan de Hellestraat (27 april). Het derde artikel gaat over de Wagenwerkplaats en welke rol Sieta heeft gespeeld bij het behouden van dit complex. Hou de Stad Amersfoort in de gaten. spoor-2