Werkgroepen

Werkgroep Wagenwerkplaats (Voorheen werkgroep De Schone Slaapster)De subwerkgroep Visie en Ontwikkeling werkt plannen uit voor de toekomst van het gebied.

Adviesrapportage
“De Wagenwerkplaats te Amersfoort”
“Samen de Schouders eronder”
In opdracht van de schone slaapster, werkgroep van stichting Siesta
Saxion Hogeschool IJselland te Deventer 24-10-2003

Nadat in het voorjaar van 2003 enkele mensen in het Soesterkwartier bezwaar maakten tegen de sloop van de portierswoning van de Wagenwerkplaats (Soesterweg 2) is geleidelijk aan het inzicht ontstaan dat het de moeite waard is om te onderzoeken wat de wagenwerkplaats voor Amersfoort en het Soesterkwartier betekent en wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van dit gebied. Nog voordat de werkgroep de schone slaapster was gevormd is er contact geweest met Saxion Hogeschool IJselland te Deventer. Hierna zijn studenten Planologie uitgenodigd om in het kader van een derdejaarsstage een onderzoek te doen.

In september 2003 is een groep van zes studenten in Amersfoort aan de slag gegaan. De feitelijke onderzoeksopdracht is in samenspraak met de inmiddels geformeerde werkgroep de schone slaapster tot stand gekomen. Het startpunt was een introductie- en discussiemorgen op 3 september. Aanwezig waren leden van de werkgroep, enkele belangstellende Soesterkwartierders, gebruikers van de wagenwerkplaats, leden van de groep “De verloren hond”, de twee ontwikkelaars van “De Veerenwerkplaats”, een bestuurslid van “De Laswerkplaats”, en een belangstellende medewerker van de SWA (Stichting Welzijn Amersfoort) Als gespreksleider was uitgenodigd Willem Giezeman, van R4R (Residents For Regeneration) uit Rijswijk.

Eind oktober is het rapport van het onderzoek door de studenten overhandigd aan de werkgroep. In de periode daarna is het bestudeerd en besproken. Er zijn ook een paar conclusies getrokken. Naar aanleiding daarvan is een tweeledig commentaar opgesteld.
A. Een enkele bijstelling/aanvulling van de tekst van het rapport.
B. Conclusies van de werkgroep.

Conclusies
Gegeven de factor LPGtrein is het voorlopig niet mogelijk om woningbouw te plannen. Om de gebouwen te behouden is het noodzakelijk om op korte termijn activiteiten te ontplooien die leiden tot behoud van de gebouwen en bescherming van het gebied. In het rapport van de studenten wordt geadviseerd om bij de ontwikkeling van het gebied te denken aan een combinatie van de scenario’s cultuurpark en recreatiepark. Hierin kan de werkgroep zich vinden als daarbij tenminste de identiteit van het oorspronkelijke gebied niet wordt aangetast Met andere woorden, met de huidige gebruikers zou moeten worden afgesproken dat alle roerende- en onroerende zaken van de wagenwerkplaats behouden moeten worden voor nadere studie en inventarisatie, beleid en besluit, plan en uitvoering. Het gaat daarbij ook om het belang van het Soesterkwartier. Verloedering van het braakliggende terrein en de leegstaande gebouwen heeft een negatief effect op de buurt. Ontwikkeling, cultuur of wat dan ook, zal een positieve uitstraling opleveren. De ontwikkeling van de Westergasfabriek te Amsterdam lijkt een goed voorbeeld voor Amersfoort. De werkgroep wil zich daarvoor inzetten. Aan Siesta zal verzocht worden om het nodige initiatief te ontplooien voor de bescherming van de monumentale wagenwerkplaats. De werkgroep de schone slaapster zal zich als Werkgroep Wagen Werkplaats gaan inzetten voor een nieuwe ontwikkeling van het gebied. Het advies om met gemeente en NS-Vastgoed rond de tafel te gaan zitten zal worden opgevolgd. […]