Over Siesta

Over Siesta
Overal in de gemeente Amersfoort staan kenmerkende gebouwen die getuigen van een boeiende historie door de eeuwen heen. Elke periode kent zijn eigen monumenten. De middeleeuwse monumenten in Amersfoort springen meteen in het oog. In grote kring zijn de ontwikkelingen tijdens de industriële revolutie minder bekend. Toch verraden verschillende complexen in de gemeente een boeiende en kleurrijke industriële periode.

De stichting industrieel erfgoed in de stad Amersfoort (Siesta) beschouwt deze complexen van grote cultuurhistorische waarde. Vindt u ook dat de restanten van deze belangrijke episode uit de Amersfoortse geschiedenis een plaats in het collectieve geheugen verdienen? Steun dan de werkzaamheden van Siesta. Dit kan als donateur of bijvoorbeeld als expert.

De industriële revolutie in Amersfoort
In Amersfoort kwam de industriële revolute pas laat op gang, zo rond 1860. De introductie van stoommachines bevorderde de vestiging van moderne ondernemingen in sterke mate; de eerste stoommachine verscheen in Amersfoort in 1866. In korte tijd werden talloze speciaal ontworpen fabrieken gebouwd op gunstige locaties: aan de oevers van de Eem en langs uitvalswegen. Toen het gemeentebestuur in 1914 het Eemkwartier bestempelde als industriegebied, kwam de ontwikkeling van de Amersfoortse industrie hier in een versnelling. Vooral bedrijven in de metaalverwerking, de chemie en de productie van genotmiddelen vestigden zich in het Eemkwartier, de wijk begrensd door Puntenburgerlaan, Geldersestraat, Koppelweg en Smallepad.

De markante monumenten
Na een langdurige afbraakperiode zijn er weinig complexen overgebleven. Op dit moment kent Amersfoort nog zes (gedeeltelijk) bestaande grotere complexen: Rohm & Haas, NS Wagenwerkplaats, Warner Jenkinson, NCS station aan het Smallepad, Intradal en De Slegte. Naast deze grotere complexen bestaan er verspreid over de stad nog allerlei kleinere industriële restanten en overblijfselen van het waterstaatkundige en militaire verleden uit verschillende perioden.